تبلیغات
عبور از تاریخ - مطالب ابر

قسمت بیست و دوم . محمدرضا پهلوی و درس نقشه کشی در لوروزه!

تاریخ:جمعه 6 اردیبهشت 1392-09:31 ب.ظ

از اولین روزی که پای محمدرضا پهلوی به سوئیس رسید، تا زمان بازگشت، یکی از اقدامات مؤدب الدوله نفیسی، نوشتنِ راپورت هفتگی برای رضاخان بود. در این گزارشات، که به صورتی مجمل، در روزهای شنبه ی هر هفته نوشته می شد، سعیِ نفیسی بر آن بود تا تمامیِ حرکات و سکنات و رفتارِ ولیعهد ایران را برای رضاشاه به تصویر کشد و الحق که در این حرکت، موفق نیز بود؛ ولی آنچه در این راپورت های هفتگی در هاله ای از ابهام قرار دارد، این است که در هیچ یک از آنها، در طولِ این 55 ماه، که دربرگیرنده ی حدود 240 گزارش می باشد، - البته گزارش های مربوط به زمان حضور ولیعهد در منزل پرفسور مرسیه و تحصیل در مدرسه ی اکل نوول، موجود نیست!! - هرگز نامی از « ارنست پرون » به میان نیامده و این در حالی است که در این گزارش ها، حتی از چگونگیِ ارتباط دانش آموزی که تنها برای یک یا دو بار در گردش های روزهای یکشنبه با ولیعهد ایران همراه بوده، مطلب نوشته شده است.

به هرحال، یکی از مواردی که در این گزارشات از ویژگی و فراوانیِ قابل توجهی برخوردار می باشد، کیفیت و کمیت تحصیلات محمدرضاست.  


ادامه مطلب


Admin Logo
themebox Logo