تبلیغات
عبور از تاریخ - مطالب اسفند 1392

خاطرات احسان نراقی و ضرورت شناخت و بررسی تاریخ

نویسنده :قاسم تبریزی
تاریخ:سه شنبه 27 اسفند 1392-02:31 ب.ظ

شناخت تاریخ و ضرورت بررسی و تحلیل جریان های فکری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امروز بیش از هر زمان دیگر احساس می شود؛ بخصوص که وادادگی ها، انفعال ها، عدمِ داشتنِ تحلیل منسجم از تاریخ، فرهنگ، جامعه، جریانات سیاسی فکری، در دو دهه ی واپسین انقلاب و دو دهه ی پس از پیروزی... زمینه را برای فرصت طلبان، مدعیانِ خدمت و تلاش، کارگزاران و خادمانِ استعمار و استبداد پدید آورده است.

 خاصه آن که ما به دلیلِ عدمِ حافظه تاریخی، یا درگیری هایِ درونِ خودمان، کارنامه ی چهره های منفور را یا فراموش کرده، یا اصلاً اطلاعی نداشته... و همین دو امر، باعث میدان داری و یکه تازی منحرفان و وسوسه گران گردیده است.

کسانی که در دهه های 1320- 1350 در خدمت درباریان، ساواکیان در داخل و مجامع استعماری در خارج بوده اند، امروز خود را « مصلح » ، « اصلاح گر » و « خادم ملت و مملکت » می شمارند و گاهی پا را فراتر نهاده، « معلّم انقلابیون » هم می شوند!؛ نه تنها نسلِ امروز را می خواهند « اصلاح و رهبری » کنند، که خود را « رهبر و راهگشایِ » چهره هایِ پاک و صالح و مصلحِ حقیقی دیروز می نامند؛ و آثار و خاطرات و نوشته هایشان، پر از دروغ، تحریفِ تاریخی، تخریبِ شخصیت هایِ موّجه، ادّعاهای کاذب است و متأسفانه، هرچه می گذرد، این دروغ ها و کذب ها، تبدیل به « یقین » و « باورِ تاریخی » می شود.
ادامه مطلب


قسمت بیست و نهم . محمدرضا پهلوی و غذای ایرانی در سوئیس

تاریخ:جمعه 23 اسفند 1392-08:43 ق.ظ


« خوردن »، ابزارِ « زندگی » است، نه « زندگی »، ابزارِ « خوردن »؛ و غذا، شرایطی دارد، چنانکه غذا خوردن، آدابی. غذا، گاهی مائده ی آسمانی است و گاهی زقّومِ جهنمی. و چه بسیار آدمیانی، که از طریقِ خوردن، به سراشیبی ذلّت درافتادند و چه بسیار انسان هائی، که با دقت در خوردن، بر اوج افلاک برآمدند.

و سیری و گرسنگی، حکایتی دارد، همچنان که، چگونه سیر شدن و گرسنه ماندن؛

شیخ اجل، سعدی علیه الرحمه گوید: « یکی از حکما، پسر را نهی کرد از بسیار خوردن؛ که سیری، مردم را رنجور کند. گفت: ای پدر! گرسنگی، خلق را بکُشد؛ نشنیده ای که ظریفان گفته اند: به سیری مُردن، بِه که گرسنگی بُردن. گفت: اندازه نگاه دار ! کُلوا واَشربوا ولاتُسرفوا

نه چندان، که از ضعف، جانت برآید                  نه چندان بخور، کز دهانت برآید.»

« خور و خواب »، با مراحلِ مختلفِ « عشق » رابطه ای مستقیم و به میزانی اهمیت دارد که لسان الغیب، درباره اش می گوید:

« خواب و خورت، ز مرحله ی عشق، دور کرد     آنگه رسی به عشق، که بی خواب و خور شوی »

از روزی که محمدرضا پهلوی، راهیِ سوئیس شد، یکی از وظایفِ اصلیِ مؤدب الدوله، نظارت بر چگونگی تغذیه ی او بود تا ولیعهد ایران، با خورد و خوراکِ مناسب، مراحل رشد و بالندگی را به خوبی پشتِ سر بگذارد.
ادامه مطلب


Admin Logo
themebox Logo