تبلیغات
عبور از تاریخ - ابراهیم کسرائی و عبدالعظیم ولیان

ابراهیم کسرائی و عبدالعظیم ولیان

تاریخ:سه شنبه 15 بهمن 1392-11:02 ب.ظ

 

حضور پنهان و آشکار اعضای تشکیلات بهائیت در رده های مختلف و متفاوت دیوان سالاریِ رژیم شاهنشاهی، یکی از حرکت های حساب شده ای بود که از سوی سردمداران بهائیت در ایران و عکا، سازماندهی می شد.

یکی از این افراد، ابراهیم کسرائی، تربیت شده ی دانشگاه یوتای امریکا در رشته کشاورزی (درختکاری و سبزی) بود، که زمانی که ریاست سازمان اصلاحات ارضی در تربت حیدریه و کاشمر (از شهرهای استان خراسان) را به عهده داشت، با عبدالعظیم ولیان، که تو نیز بازرس ویژه وزارت کشاورزی در جریان اجرای اصلاحات ارضی بود، روابطی تنگاتنگ یافت و با او در چپاول و دزدی ها همراه شد.

یکی از اقدامات عبدالعظیم ولیان در این دوران، همکاری و حمایت از بهائیت بود. تشکیلاتی که از آغاز، با طراحی اصلاحات ارضی در ایران، نابودی کشاورزی ایران را هدف گرفته بود و با قرار دادنِ تیمسار ریاحی، (وزیر کشاورزی وقت)، که با صهیونیست ها ارتباط سازمان یافته داشت، این مسئله را دنبال می کرد. حضور ولیان، در همراهی با ریاحی در این مأموریت نیز، از نکته هایی بود که از نگاهِ تیزبین اهل نظر پنهان نبود. 


                                                         

دزدی های ولیان در این موقع، به جائی رسید که در زمان تشکیل وزارت اصلاحات ارضی که او، اولین وزیرِ آن بود، درباره ی آن گفته شد: « وزیر اصلاحات ارضی که از دزدهای بنام است، کار دزدی را در اصلاحات ارضی به جائی رسانیده که هر کسی کاری با او دارد، تا از او رشوه نگیرد به کارش رسیدگی نمی نماید..1 ولیان، آنچه که از استاد خودش ریاحی آموخته است برای پر کردن جیب خودش در اصلاحات ارضی به کار می برد...2»

ابراهیم کسائی، خود از اعضایِ بهائیت و یکی از همراهان ولیان در انجام این مأموریت بود و آگاهی او از این تخلفات، یکی از دلایل اصلی برای کسب مقام نمایندگی مجلس شورای ملی، در سال 1350 ش، به عنوان نماینده ی تربت حیدریه بود.

مطلبی که عبدالعظیم ولیان، اینگونه بیان نمود:

« آقای ولیان اخیراً به یکی از محارم خود به نام اسدی سمیع گفته که « من مجبور بودم آقای کسرائی را وکیل مجلس کنم، زیرا به او اعلام جرم شده بود و ممکن بود که محکومیت پیدا کند و چون کار خلاف قانونی که او کرده بود به دستور من بود، لذا نخواستم دچار محکمه و تعقیب قانونی گردد و به حزب اصرار نمودم تا وکیلش کنند3                                 

 

 

پی نوشت ها

 

1 . عبدالعظیم ولیان به روایت اسناد ساواک . ص 37

2 . همان . ص 41

3 . همان . ص 126
Admin Logo
themebox Logo