تبلیغات
عبور از تاریخ - ورود به سوئیس (محمد رضا پهلوی - قسمت سیزدهم)

ورود به سوئیس (محمد رضا پهلوی - قسمت سیزدهم)

تاریخ:چهارشنبه 6 دی 1391-10:20 ب.ظ

کشتی جنگی شوروی، بنا برنقل حسین فردوست، که خود نیز در آن حضور داشت، دارای سرنشینانِ نظامی فراوانی بود. دو ژنرالِ روسی و حدود 100 نفر نیز با درجات پائین تر که اکثریت آنها را سالدات ها تشکیل می دادند و گفته می شد که اینان، گارد مخصوص استالین هستند؟!

در این سفر دریایی که از بندر انزلی آغاز و در بادکوبه به پایان رسید، آنچه جلب توجه می نمود، حضور زنانی بود که به عنوان همسرانِ ژنرال های روسی در کشتی بودند و از قضایِ روزگار!! عبدالحسین خان تیمورتاش نیز که به زبان روسی مسلط بود، دائماً در کنار آنان بود.

شاید چرائیِ حضور روس ها با این استعداد نظامی، برای انتقال ولیعهد ایران از بندرانزلی تا بادکوبه و پس از آن تا لهستان را بتوان در سوابق حضور تحصیلی تیمورتاش در شوروی و همچنین روابطی که با آنان داشت، جستجو کرد، ولی بخشی از آن را باید در منافعی که روس ها، برای خود در آینده ی سرزمین پهناور و ثروتمند ایران، در رقابت با دیگر دول استعمارگر، خصوصاً انگلستان، جستجو می کردند، پیگیری نمود.

مسافران کشتی شوروری، در بادکوبه از کشتی پیاده شدند و به همراه ژنرال ها و دیگر نظامیانِ روسی، مسیر سه شبانه روزی تا لهستان را با قطار پیمودند. تفاوتِ عرض خط آ]ن روس ها و لهستانی موجب شد تا در نقطه ی مرزی لهستان با شوروی، قطار مسافران سوئیس نیز تغییر نماید. در این موقع، اسدبهادر، سفیر ایران در ورشو بود که به ایستگاه آمد تا دخترش، با دسته گلی که تقدیم ولیعهد 12 ساله ی ایران می نماید، جایگاه خود را در آینده ی رژیم شاهنشاهی پهلوی تثبت کند.

این مسافرت، از طریق آلمان ادامه یافت و نیز با هماهنگی هایی که در سوئیس صورت گرفت، سالنی ویژه برای انتقال ولیعهد به ژنو آماده شد، تا اینکه در ساعت 8 شب روز یکشنبه 21 شهریور، پس از 6 روز، به اتمام رسید.  

گزارشی که سرهنگ ریاضی در تاریخ 24 شهریور 1310 ش، درباره ی هماهنگی ها ی صورت گرفته و چگونگی ورود محمدرضا پهلوی به سوئیس نوشته، سندی تاریخی در رابطه با این موضوع می باشد:

مقام محترم ریاست ارکان حرب کل قشون

راپرتاً خاطر محترم را مستحضر می دارد که بر طبق پروگرامی که به وسیله تلفن با سفارت محترم ایران در برلن و ورشو ترتیب داده شده بود، روز یکشنبه گذشته، والاحضرت اقدس ولایت عهد دامت عظمته، به معیت حضرت اشرف آقای وزیر دربار و سایر ملتزمین، ساعت یک بعدازظهر به شهر بال در سرحدّ سوئیس ورود فرمودند. با دولت سوئیس قرار تهیه واگن سالن مخصوص، قبلاً داده شد و آقایان علاء و سپهبدی و اینجانب، یک روز قبل از ورود ترن، به شهر بال رفته، قرار نقل و انتقال از ترن آلمانی به ترن سوئیس، و موجبات مسافرت کاملاً فراهم گردیده بود. پس از تشریف فرمائی به شهر بال، چون سه ساعت ترن توقف داشت، والاحضرت اقدس را، آقای علاء با اتومبیل مخصوص، برای دیدنِ ابنیه شهر بال و باغ وحش آنجا گردش داد. ساعت چهار ترن به طرف ژنو حرکت و ساعت 8 شب در عمارت نمایندگی ایران که قبلاً تخلیه شده بود، ورود فرمودند. پرفسور مرسیه نیز با پسرش تا سرحدّ به استقبال آمده، در مدت حرکت ترن تا ژنو، آشنائی به عمل آمد.

پس از دو روز استراحت، آقای علاء پروگرامی با مشورت آقای مؤدب الدوله تهیه و پس از گذراندن از تصویب حضرت اشرف آقای وزیر دربار، موقتاً از امروز به موقع اجرا گذارده شد تا تعمیرات خانه پرفسور مرسیه، مربی دائمی، به اتمام برسد.

مطابق این پروگرام، هشت ساعت جهت خواب و هشت ساعت جهت تدریس و تعلیم و هشت ساعت نیز برای استراحت و صرف غذا معین گردید. عجالتاً آقایان مؤدب الدوله و مستشارالملک و یک نفر معلم ورزش سوئیسی شروع به کار شد. صبح ها نیز قدری گردش پیاده و عصرها گردش با اتومبیل مخصوص ترتیب داده شده است.

گرچه والاحضرت اقدس میل مفرطی به اتومبیل رانی دارند، معهذا چون قوانین سوئیس اجازه نمی دهد قبل از بلوغ به این امر مباردت شود، قبول فرمودند از راندنِ اتومبیل بشخصه، در خارج باغ نمایندگی خودداری فرمایند. حضرت اشرف آقای وزیر دربار و آقایان علاء و سپهبدی، همه نوع مراقبت روزانه در موجبات آسایش و رفاهیت والاحضرت اقدس فرموده1 
1 . به نظر می رسد این گزارش دارای صفحه ی دوم نیز بوده که مفقود شده است!

نوع مطلب : محمد رضا پهلوی 

Admin Logo
themebox Logo