تبلیغات
عبور از تاریخ - کشتی شوروی (محمد رضا پهلوی - قسمت دوازدهم)

کشتی شوروی (محمد رضا پهلوی - قسمت دوازدهم)

تاریخ:شنبه 20 آبان 1391-11:10 ب.ظ

پس از گذشت حدود دو ماه از تاریخی که تصمیم قطعی به اقامت و ادامه تحصیل ولیعهد در سوئیس گرفته شد، مقدمات انتقال او به سوئیس نیز فراهم آمد.

در هفتم شهریور ماه سال 1310 شمسی، از طرف رضا شاه، به هنگ مستقل گیلان که تحت فرماندهی سرهنگ احمد زاویه بود، دستور داده شد تا در روز پانزدهم، یک گروهان پیاده نظام، به عنوان قراول احترام، در محلی که کشتی حامل ولیعهد لنگر می اندازد، حاضر باشد و یکی از صاحبمنصبان نظامی نیز که به زبان روسی آشنائی دارد، از نظامیان شوروری، که وظیفه محافظت از کشتی حامل ولیعهد را دارا هستند، پذیرائی نماید.1 ولی این دستور، در چهار روز بعد، به شرح زیر تغییر داده شد:

 « 11/6/1310 5641 . خیلی خیلی فوری

فرمانده فوج مستقل گیلان

حسب الامر جهانمطاع مبارک، چون فرمانده عده مستحفظین بندگان اقدس که با کشتی شوروی خواهد آمد، رتبه ژنرالی دارد، لازم است در موقع ورود مشارالیه، شخصاً برای تبریک ورود و خیرمقدم حاضر شده از مشارالیه پذیرائی نمائید.»

 سرهنگ پیاده احمد زاویه - متولد سال 1278ش  تهران که یکی از نظامیانی مطیع رضاخان بود و در 15 تیرماه سال 1312 ش جریان درگیری هایی که در منطقه ی نوسود، در نزدیکی های کرمانشاه به وجود آمد، کشته شد، در گزارش روز پانزدهم خود نوشت:

« 15/6/1310 5740

مقام منیع ریاست معظم ارکان حرب جلیله کل قشون

محترماً معروض می دارد: حسب الامر، ساعت 9 به منجیل رفته و منتظر نزول اجلال ذات اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنافداه بود؛ در آن موقع از بندر اطلاع رسید که کشتی در ساعت یک و نیم ظهر وارد خواهد شد. ذات اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنافداه ساعت 10 و نیم به رودبار نزول اجلال و در ساعت 11 به عرض خاک پای همایونی رسید که کشتی مزبور ساعت معروضه فوق وارد می شود. پس از کسب اجازه به طرف بندر حرکت، ساعت 2 کشتی وارد، دو نفر ژنرال و 16 نفر شاگردان مدرسه صاحبمنصبی دولت شوروی را پذیرائی کامل نمود. ساعت 3 و نیم، بندگان والاحضرت ولایت عهد دامت عظمته و در ساعت چهار عصر موکب همایون شاهنشاهی ارواحنافداه به رشت نزول اجلال فرمودند، بلافاصله به طرف بندر عزیمت فرمودند و از ساعت 2{و}نیم کلیه فوج به استثناء گروهان قراول احترامی بندر، در خارج شهر برای مراسم استقبال حاضر و فدوی نیز در موقع ورود موکب مسعود همایون شاهنشاهی ارواحنافداه و بندگان والاحضرت ولایت عهد.{ناخوانا} پس از تشریف فرمائی، عموم ملتزمین را نیز مرخص فرمودند و قرار است که ساعت چهار عصر یوم جاری بندگان والاحضرت ولایت عهد عزیمت فرمایند.

ساعت پنج 15/6/10 نمره 4471  فرمانده فوج مستقل گیلان . سرهنگ زاویه»

 

 

و به این ترتیب بود که محمدرضا پهلوی در ساعت 4 بعدازظهر روز 15 تیرماه، با مشایعت رسمی رضاخان و گارد نظامی، با یک کشتی متعلق به دولت شوروی راهی اروپا گردید تا از طریق کشور آلمان غربی راهی سوئیس شود.

 

 

1-    سند شماره 5477 7/6/1310نوع مطلب : محمد رضا پهلوی 

Admin Logo
themebox Logo