تبلیغات
عبور از تاریخ - پرویز ثابتی، بهائیت و سرکوب.(قسمت نهم)

پرویز ثابتی، بهائیت و سرکوب.(قسمت نهم)

تاریخ:یکشنبه 26 شهریور 1391-03:16 ب.ظ

شهادت آیت الله سعیدی(ره) در زیر شکنجه های ساواک، که در منطقِ پرویز ثابتی از آن به عنوان «بازجوئی تخصصی» تعبیر می شد، موجب گردید تا سراسیمگی مشهودی در اداره کل سوم به چشم آید. این آشفتگی و سردرگمی، در اسنادی که از آن دوران به جای مانده، بخوبی آشکار می باشد.

اولین عکس العمل در برابر این جنایت هولناک، تنظیم گزارشی در ساعت 0045 دقیقه بامداد روز 21 خرداد 1349 ساعتی بعد از حادثه -  بود که در آن نوشته شد:

« ... در بدن متوفی هیچگونه آثار ضرب و جرح مشاهده نشد و معلوم گردید که نامبرده در حدود ساعت 2100 روز 20/3/49 با استفاده از خاموشی برق منطقه، به وسیله فرونمودن دستمال به حلق خود، خودکشی نموده...1»

این گزارش در حالی بود که همانگونه که در قسمت هشتم این نوشته، مسطور شد، در گزارشی که در فردایِ این جنایتِ آشکار تنظیم گردید، ضمن اعلام چگونگیِ شهادت آیت الله سعیدی در زندان قزل قلعه، به نقل از گزارش پزشکی قانونی، نوشته شد: « مرگ او بر اثر خونریزی لوزالمعده بوده... است.2»

ولی این آشفتگیِ پرویز ثابتی و عوامل او، در نامه ای که برای پزشکی قانونی نوشته شد، به شکل زیر ادامه یافت:

« ریاست محترم ادارۀ پزشکی قانونی

خواهشمند است مقرر فرمائید جسد فردی را که در پادگان نظامی، مبادرت به خودکشی نموده، تا انجام تشریفات قانونی در سردخانه آن پزشکی نگهداری نمایند.

افسر نگهبان پادگان شماره 4 . ستوان 1 کیهان»

اولین رسوائی ساواک در این جریان، علی رغم آنکه با پزشکی قانونی هماهنگی های لازم صورت گرفته بود، تا مبادا از آثار شکنجه بر پیکرِ مجروح او حرفی به میان آید، در متن گزارش پزشکی قانونی خودنمائی کرد:

« ... آثار ضری و جرح خارجی، خفه شدگی و شکستگی استخوان ندارد. اتویسبی = پوست سر باز شده، آثاری نداشت، جمجمه، مغز، مخچه و پرده های آن بررسی شد... در لوزالمعده حالت احتقان و خونریزی در سطح آن (هموراژیک) دیده  می شود...3» 

برای کسانی که مختصر آشنائی با ساختمان داخلی بدن دارند، به خوبی روشن است که چنین حالتی، تنها می تواند بر اثر ضربات شدید وارده بر شکم و پشت و دیگر نقاط حساس بدن، به وجود آید. 

و این در حالی است که در نامه ای که در همین تاریخ از ساواک به شهربانی ارسال گردید، نوشته شد:

«... سیدمحمدرضا سعیدی... در بازداشتگاه قزل قلعه به علت سکته قلبی فوت نموده است...4»

و باز در گزارش دیگری که دارای همین تاریخ است، نوشتند:

 «... علت مرگ غیرارتشی محمدرضا سعیدی خراسانی، شوک ناشی از ضربه به شبکه عصبی خورشیدی می باشد...5»

این گزارش، نیازمند هیچ شاهدی نیست، زیرا در آن، با صراحت بر ضربه به شبکه عصبی خورشیدی اشاره شده است.

شهادت آیت الله سعیدی(ره) نه تنها حوزه های علمیه و روحانیون، که بسیاری از کسانی را که زمان را برای مبارزه با رژیم پهلوی مناسب نمی دانستند، به واکنش واداشت. توجیه خودکشی آیت الله سعیدی، آن هم با فروبردن دستمال و یا حوله در حلق خود، بیشتر از آنچه مورد پذیرش علماء و روحانیون و مردم متدین ایران واقع شود، موجب مضحکه ی کسانی بود که این واقعه ی جنایتکارانه را با این استدلال سخیف به توجیه نشسته بودند.

پرویز ثابتی که مقام امنیتی ساواک را عهده دار بود و فکر می کرد با طراحیِ شهادت آیت الله سعیدی، یکی از مصصم ترین مخالفان رژیم شاهنشاهی پهلویو دشمن سرسخت صهیونیست ها و تشکیلات بهائیت را  از پیش رو برداشته است، با موجی از مخالفت هایی روبرو شد که از درونِ آن، تکثیرِ روزافزونِ فریاد شهید سعیدی به گوش می رسید. از این رو بود که تصمیم گرفت تا نه تنها پیکر او را غریبانه تشییع و به خاک بسپارند، که برپائی هرنوع مراسم ترحیم و بزرگداشتی به یادبود او نیز ممنوع اعلام گردد:

« به قرار اطلاع عده ای قصد دارند به مناسبت شب هفت سیدمحمدرضا سعیدی خراسانی وسیلۀ چند دستگاه اتوبوس به قم عزیمت نمایند. با همکاری شهربانی و ژاندارمری محل، پیش بینی های لازم معمول، ضمناً فقط اقوام و بستگان وی می توانند در مراسم مزبور شرکت نمایند. نتیجه اعلام گردد.

پرویز ثابتی »

1 . همان . ص 484

2 . همان . ص 480 . سند بدون شماره 21/3/49

3 . همان . ص 485

4 . همان . ص 481

5 . همان . ص 486
Admin Logo
themebox Logo